شوراي شعبه سازمان دانشجويان در جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري تشکيل شد
شوراي شعبه سازمان دانشجويان در جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري تشکيل شد

شوراي شعبه سازمان دانشجويان در جهاد دانشگاهي با حضور رييس جهاد دانشگاهي استان، معاون فرهنگي واحد و اعضاي شورا تشکيل گرديد.
به‌ گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، وحيد خليلي در اين نشست به منظور سازماندهي مطلوب و توسعه مشاركت دانشجويان در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و با تأكيد بر تقويت فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در جامعه و به خصوص در نسل جوان و دانشجويان دانشگاه ها و توجه به نياز هاي دانشجويان در زمينه هاي مختلف فرهنگي را از اهداف مهم تشکيل اين شورا برشمرد.
وي هدف از تشکيل شعبه سازمان دانشجويان در واحد را ارتقاي همکاري با قشر جوان دانشجو و مشارکت آنها در برنامه هاي فرهنگي ، ايجاد زمينه براي كشف، شكوفايي و اعتلاي استعدادهاي اجتماعي، سياسي، هنري، علمي و فرهنگي دانشجويان و مشاركت آنان در زمينه‌هاي فوق‌الذكر دانست.
در ادامه سيروس رضايي ، معاون فرهنگي واحد گزارشي از فعاليت هاي شعبه سازمان دانشجويان واحد و کانونها و همچنين آيين نامه تشکيل شعب و شوراي شعبه را در جلسه ارائه نمودند.
در پايان اعضاي شورا به بيان ديدگاههاي خود در باره برنامه هاي فرهنگي دانشجويي پرداختند.
به گزارش روابط عمومي واحد ، طي حکمي از سوي رئيس جهاد دانشگاهي استان ، حنيف رحيمي (فعال فرهنگي و مدرس دانشگاه فرهنگيان) ، سيروس رضايي (معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي استان) ، مجتبي فدايي (دانشجو و عضو کانون حقوق جهاد دانشگاهي) ، فائزه کريمي(دانشجو و دبير کانون ادبي و هنري جهاد دانشگاهي) و فائزه جمالي (دانشجو و دبير کانون محيط زيست جهاد دانشگاهي) به عنوان اعضاي شوراي شعبه سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي استان منصوب شدند.