/38 سال با جهاد دانشگاهي/ مدير استاني دانشگاه فرهنگيان چهارمحال و بختياري: جهاد دانشگاهي با جذب نخبگان مي‌تواند در توسعه استان تاثير مثبت بگذارد

/38 سال با جهاد دانشگاهي/
مدير استاني دانشگاه فرهنگيان چهارمحال و بختياري:

جهاد دانشگاهي با جذب نخبگان مي‌تواند در توسعه استان تاثير مثبت بگذارد

مدير استاني دانشگاه فرهنگيان چهارمحال و بختياري گفت: جذب و اجماع نخبگان مي‌تواند در توسعه استان اثربخش باشد و جهاددانشگاهي با جذب بخبگان، اجراي عملياتي شدن ايده‌ها مي‌تواند در توسعه استان تاثير مثبت بگذارد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، تيمور نظري‌فرد با اشاره به تاثير عملکرد جهاد دانشگاهي در حوزه‌هاي تحقيقاتي،  آموزشي و فرهنگي، اظهار کرد: جهاد دانشگاهي طي چند سال گذشته فعاليت‌هاي بسيار مناسبي را در زمينه‌هاي مختلف در استان انجام داده است که مي‌توان به مناظرات دانشجويي و ديگر فعاليت‌هاي فرهنگي اشاره کرد.
وي با اشاره به اينکه دغدغه اصلي تمام دستگاه‌ها، خدمت به مردم است، افزود: خدمت به مردم ملزم به استفاده از ابزار و دانش است که جهاد دانشگاهي مي‌تواند با آموزش، کارآفريني برنامه‌هاي مناسب، ذهنيت‌سازي و بستر سازي، گفتمان انقلابي را توسعه و ترويج دهد و در راستاي رضايت‌مندي مردم حرکت کند. 
مدير استاني دانشگاه فرهنگيان چهارمحال و بختياري گفت: فعاليت‌هاي جهاددانشگاهي در زمينه سلول‌هاي بنيادي و بانک خون رويان بسيار ارزشمند بوده که توسعه و گسترش آن در مناطق کمتر توسعه يافته مي‌تواند بسيار تاثيرگذار باشد.
نظري‌فرد خاطرنشان کرد: جهادانشگاهي با آموزش و تربيت مربيان به منظور ايجاد اشتغال، کسب درآمد، توانمندسازي افراد، توانسته تا حدودي در بحث تنگناهاي اقتصادي و نيازهاي معيشتي مردم نقش موثري ايفا کند چرا که نداشتن آموزش موجب از بين رفتن منابع مي‌شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: جذب و اجماع نخبگان مي‌تواند در توسعه استان اثربخش باشد و جهاددانشگاهي با جذب بخبگان، اجراي عملياتي شدن ايده‌ها مي‌تواند در توسعه استان تاثير مثبت بگذارد.