برگزاري آزمون تسهيل‌گران اقتصادي - اجتماعي بنياد برکت توسط جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري
برگزاري آزمون تسهيل‌گران اقتصادي - اجتماعي بنياد برکت توسط جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري
دومين آزمون تسهيل‌گران اقتصادي - اجتماعي بنياد برکت 13 ارديبهشت‌ماه توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، سيروس رضايي اظهار کرد: بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) در طرح‌هاي توانمندسازي اقتصادي اجتماع‌محور خود، ايجاد اشتغال پايدار در مناطق کم‌تر توسعه‌يافته‌ کشور را به شکل جدي در دستور کار دارد. 
رييس جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري افزود: در مبحث توانمندسازي اجتماعي، افراد متقاضي شغل از طريق آموزش، خودباوري و اعتماد به نفس، آمادگي پذيرش شغل را کسب مي‌کنند که اين مهم بر عهدهي تسهيل‌گران بنياد برکت خواهد بود. 
وي با اشاره به اينکه اين آزمون براي نخستين بار توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهي استان اجرايي مي‌شود، تصريح کرد: 134 نفر شامل 81 نفر آقا و 53 نفر خانم در اين آزمون شرکت کردند.