برگزاری آزمون های آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان

۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ۲۴

آزمون داخلی آموزشیاران آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی  صبح امروز یکم مردادماه و همزمان با سراسر کشور، توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.