تجاری سازی فناوری و اشتغال

انتصاب مدیر جدید طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی چهارمحال وبختیاری

انتصاب مدیر جدید طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی چهارمحال وبختیاری

طی حکمی از سوی محمدصادق بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان(ستفا)، سیروس رضایی، سرپرست جهاد دانشگاهی استان به عنوان مدیر جدید طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی استان چهارمحال وبختیاری منصوب شد.

ادامه مطلب