آموزش های مجازی مرکز فارسان

تعداد بازدید:۹۸۵

لینک ورود به کلاس

روزهای کلاس

ساعت کلاس

مدرس

اولین جلسه

نام کتاب(دوره)

ردیف

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr189

زوج

10-8:30

خانم قاسمی

30/01/99

ICDL1

1

زوج

11:45-10:15

آقای فدایی

30/01/99

FundamentalsA

2

زوج

16 14:30

دکتر اسماعیلی

30/01/99

تکنسین داروخانه

3

زوج

18:15 16:45

آقای رحمانی

30/01/99

Top notch 1/B

4

فرد

16 - 14

آقای امیریان

31/01/99

تربیت معلم مدارس ابتدایی

5

فرد

17:45 16:15

خانم یوسفی

31/01/99

حسابداری با رایانه

6

دوشنبه،سه شنبه ،چهارشنبه

20:30 - 19

دکتر قاسمی

01/02/99

طب سنتی

7

 

جهت ورود به سامانه صرفا از مرورگر  chrome  استفاده نمایید

ارتباط با مرکز :33225330

تلگرام:@jchbfarsan

اینستاگرام: instagram.com/jdfarsan