آیینه ایام
ما را در سروش دنبال کنید
یاران آب در چهارمحال و بختیاری
پژوهش و فناوری


حوزه فعاليت‌هاي واحد


کد مطلب: 289105
در ميزگرد ايسنا بررسي شد؛ موانع پژوهش‌هاي کاربردي در چهارمحال و بختياري و راهکارهاي حل آن
تاریخ انتشار : 1396/09/20

در ميزگرد ايسنا بررسي شد؛

موانع پژوهش‌هاي کاربردي در چهارمحال و بختياري و راهکارهاي حل آن

به‌ گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري، بارزترين شاخص بالندگي و توسعه‌يافتگي يک کشور در توانايي‌هاي فن‌آورانه و پژوهش‌هاي علمي و کاربردي آن است، لذا افزايش ظرفيت و کارآيي فن‌آوري و پژوهش‌هاي علمي و کاربردي، مستلزم شناخت دقيق منابع و مۆلفه‌هاي بالقوه موجود است.
خوشبختانه در چند سال اخير ذوق و شوق تحقيق از محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي به دستگاه‌هاي اجرايي کشور راه يافته و اين خود فرصت مغتنمي براي پژوهشگران است تا طيف وسيعي از مسائل و گره‌هاي کور را مورد توجه قرار دهند.
فقدان ارتباط منسجم و منطقي بين دانشگاه‌ها، مۆسسات تحقيقاتي و صنايع و به طور کلي واحدهاي توليدي، فقدان نظام صحيح و مطلوب در ارتباط با توزيع اعتبارات پژوهشي، فقدان انگيزه تحقيق در بين استادان و در مراکز تحقيقاتي و نبود بوجه کافي از جمله مواردي است که امر پژوهش را با مشکلات جدي مواجه کرده است.
هدايت آموزش‌هاي دانشگاهي به سوي آموزش‌هاي کاربردي و تشويق دانشجويان کشور به امر پژوهش، با توجه به ضرورت‌ها از طريق حمايت‌هاي مالي و تشويقي براي انجام تحقيقات کاربردي امري ضروري است.
در ابتداي اين نشست رئيس جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري با اشاره اينکه ماهيت جهاد دانشگاهي مسئله‌محور عمل کردن است، تأکيد کرد: انجام پژوهش‌هاي تقاضامحور، مسئله‌محور، تجاري‌سازي و پژوهش براساس مزيت‌هاي استاني بايد با نگرش‌ها و روش‌هاي نو صورت بگيرد.
وحيد خليلي اردلي با بيان اينکه بررسي موانع موجود بر سر راه پژوهش‌هاي تقاضا محور در جامعه و انتقال اين مهم به جامعه امري ضروري است، تصريح کرد: دنيا در مسير توسعه به سمت انسان بنيان و ايده‌محوري حرکت کرده است.
رييس خبرگزاري ايسنا چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: طرح مشاغل خانگي از طرف وزارت تعاون، رفاه و کار به جهاد دانشگاهي واگذار شده و قرار است اين طرح در هشت استان به صورت پايلوت اجرا شود و جهاد دانشگاهي استان با ظرفيتي که از خود نشان داده است به عنوان يکي از استان‌هاي انتخاب شده براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شده است.
رئيس جهاد دانشگاهي استان ادامه داد: جهاد دانشگاهي در حوزه‌هاي کارآفريني مي‌تواند نقش موثري ايفا کند.
وي بيان کرد: جهاد دانشگاهي معتقد است اعطاي وام به تنهايي نمي‌تواند مشکلي از اشتغال حل کند بلکه حلقه‌هاي مفقوده بسياري همچون آموزش، برندسازي، توليد استاندارد و اتصال به بازارهاي مجازي و فيزيکي نيز وجود دارد.
خليلي با اشاره به اينکه بايستي همواره ظرفيت برندسازي در استان فعال بماند و به آن توجه ويژه شود، ادامه داد: لازمه تحقق اين امر تغيير در نگرش ها و با يک عزم ملي است.
وي اضافه کرد: در اين مسير بايد رسانه‌ها، مدارس و تمام اقشار جامعه با اراده به ميدان آيند و از همه ظرفيت‌ها استفاده شود.
خليلي با بيان اينکه يکي از بهترين مراجع تصميم‌سازي، گفتمان سازي و جريان سازي بخش‌هاي پژوهش دانشگاه‌ها است، گفت: اين ميزگرد تشکيل شد تا در حد توان قدمي در اين راستا در استان برداشته شود و اين قدم همچون نهالي پرورش يابد.
در ادامه معاونان و مديران پژوهشي دانشگاه‌هاي چهارمحال و بختياري موانع پژوهش‌هاي کاربردي و راهکارهاي برون رفت از آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
 
جزيره‌اي عمل کردن مراکز تحقيقاتي و اساتيد دانشگاه‌ها از موانع موجود در انجام پژوهش‌هاي کاربردي است

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان در اين ميزگرد با اشاره به اينکه اکنون پژوهش‌ها به معناي واقعي کاربردي نيستند، اظهار کرد: بيشتر مقالات از پژوهش‌‌هاي خارج از کشور استخراج و تحقيقات بر اين مقالات انجام مي‌شود که در نهايت منجر به حل يک مسئله نخواهد نشد.
بهزاد زماني با بيان اينکه اکنون 90 درصد تحقيقات در دانشگاه‌ها به اين شکل انجام مي‌شود، افزود: مقالات آماده شده به اين روش در مجلات داخل و خارج از کشور چاپ شده و هيچ استفاده‌اي از آن نمي‌شود.
زماني حرکت از سمت دانشگاه به سوي صنعت و اعتماد نداشتن صنعت به دانشگاه، نبود فضاي عادلانه رقابت ناشي از بهاندادن به محصولات توليد شده توسط دانشگاه را از موانعي برشمرد که بر سر راه پژوهش‌ قرار دارد.
وي جزيره‌اي عمل کردن مراکز تحقيقاتي و اساتيد دانشگاه به معناي مطلع نبودن از پژوهش‌هاي صورت گرفته در ساير مراکز تحقيقاتي را از ديگر موانع موجود در پژوهش دانست و عنوان کرد: نياز به يک مرکز ارتباط دهنده و تسهيل کننده ميان مراکز تحقيقاتي و دانشگاه در کشور احساس مي‌شود.
زماني با اشاره به وجود بروکراسي اداري که مانع ارتباط مراکز تحقيقاتي است، اضافه کرد: سيستم آزمايشگاه ساها در دانشگاه آزاد اسلامي استان راه‌اندازي شده است که دانشگاه‌ها مي‌توانند در تمام دانشگاه‌هاي آزاد ايران از اين بستر استفاده کنند و در صورت نياز به وسايلي همانند ميکروسکوپ آزمايشگاهي آن را دريافت کنند اما متاسفانه اين سيستم به ساير دانشگاه‌هاي کشور متصل نيست و اين ارتباط کاملا ايزوله است.
وي تصريح کرد: نگاه کردن دانشگاه‌ها به يکديگر به عنوان رقيب نه به عنوان مکمل يکديگر در کارهاي پژوهشي، وجود حلقه‌هاي مفقوده بسيار در برندسازي و آشنا نبودن به بازاريابي مطلوب از ديگر موانع کابردي نشدن تحقيقات است.
زماني با بيان اينکه فرهنگ پژوهشي از پژوهش مهم‌تر است و انتقال اين فرهنگ رسالت رسانه است تا معناي واقعي پژوهش را در جامعه تسري دهند، تاکيد کرد: سيستم آموزشي مدارس خلاقيت را از دانش‌آموز مي‌گيرد و در دانشگاه نيز در دوره کارشناسي پژوهشي اتفاق نمي‌افتد که در اين راستا لازم است فرهنگ پژوهش در تمام اقشار جامعه گسترش يابد.
زماني با اشاره به نبود صنعت قوي در استان و اختصاص ندادن رديف بودجه‌اي براي پژوهش در کارخانه‌هاي چهارمحال و بختياري به عنوان يکي ديگر از موانع انجام پژوهش‌هاي کابردي، اظهار کرد: بيشترين بودجه‌اي که به حوزه پژوهش اختصاص داده مي‌شود از بخش دولتي است که با توجه به شرايط اقتصادي کشور اکنون اين ميزان به حدود يک درصد يا کمتر رسيده است.
وي با بيان اينکه پژوهش از نظر سخت افزاري و نرم افزاري هزينه‌بر و نيارمند تامين اعتبار است، ادامه داد: رديف بودجه‌اي دانشگاه‌ها براي کارهاي پژوهشي محدود است و دانشگاه آزاد اسلامي استان براي انجام طرح‌هاي پژوهشي با کمبود اعتبار مواجه است.
زماني گفت: بايد در سطح کلان در قوانين و تصميمات مواردي لحاظ شود تا سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در کارهاي پژوهشي اطمينان لازم و کافي را داشته باشد.

بروکراسي سخت اداري مانع انجام طرح‌هاي پژوهشي کاربردي است

مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد نيز در اين خصوص با اشاره به اينکه ساختار دانشگاه‌ها آموزشي – پژوهشي نيست و بيشتر به آموزش اتکا مي‌شود، اظهار کرد: ارزيابي دانشگاه و رتبه علمي آن بر اساس تعداد مقالات است و سياست‌ها و قوانين الزام‌آوري براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها براي انتشار مقالات کاربردي و پژوهشي وجود ندارد و اين چرخه معيوب همواره ادامه مي‌يابد.
محمدتقي مرادي افزود: در حوزه سلامت به هنگام انجام پژوهش بايد بر روي نمونه‌هاي انساني آزمايشات انجام شود که اين امر نيازمند تاييديه کميته اخلاق دانشگاه علوم پزشکي براي تست دارو و ... است که با وجود درست و اخلاقي بودن اين اقدام، انجام کار پژوهشي را در دانشگاه با سختي همراه مي‌‌کند.
مرادي بيان کرد: دانشگاه علوم پزشکي استان مواد اوليه آزمايشگاه‌ها حتي موادي که در داخل کشور وجود ندارد را به راحتي براي دانشجويان فراهم مي‌‎کند.
وي با اشاره به ايجاد مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فناوري در استان در چند سال گذشته، گفت: در پژوهش‌هاي کاربردي لازم است که مراکز رشد تقويت شده و حمايت کافي شوند اما اکنون بروکراسي سخت اداري مانع انجام طرح‌هاي پژوهشي کاربردي است.
مرادي ادامه داد: مرکز رشد، هسته‌هاي فناور و شرکت‌هاي دانش‌بنيان نيازمند تقويت هستند و لازم است شرايط ثبت اختراع نيز تسهيل شود تا به انجام پژوهش‌هاي کاربردي کمک شود.
 
پژوهش‌ها تقاضا محور باشند

مدير پژوهشي جهاد دانشگاهي استان نيز اظهار کرد: حرکت از سمت دانشگاه به سمت صنعت به تنهايي مسيري اشتباه است.
بهنام خسروي با اشاره به اينکه صنعت بايستي متقاضي پژوهش باشد و اين مهم به شکل تقاضا محور انجام شود، افزود: کاربردي نشدن پژوهش مشکلي است که اکنون دانشگاه‌ها با آن درگير هستند.
خسروي تصريح کرد: در صنعت‌هاي مختلف همانند نفت از پژوهش‌ استفاده نمي‌شود و تحقق اين امر نيازمند وجود جاذبه و تقاضا از سوي صنعت است.
وي با اشاره به اينکه فرهنگ پژوهشي در ميان اساتيد دانشگاه تا حدودي نهادينه شده است، تاکيد کرد: تنها در صنايع بزرگ مبحث R&D مطرح است و در بقيه صنايع اعتقادي به اين امر نيست.
خسروي با بيان اينکه ديدگاه سرمايه‌گذار در بحث R&D بسيار ضعيف است، اضافه کرد: علم توسط محققان توليد مي‌شود اما نبود جاذبه از سوي صنعت محققان را مايوس خواهد کرد.
وي تصريح کرد: در مباحث گوناگون صنعت در بحث R&D بايستي کار شود که دريافت اين کد روح يک صنعت خواهد بود.
 
دانشگاه‌ها به سمت صنعت حرکت کنند
 
کارشناس پژوهشي دانشگاه پيام نور استان نيز گفت: حمايت از پژوهش کاربردي بايد از سطوح پايين آغاز شود و اگر امتياز دهي مناسب به پژوهشگر صورت نگيرد موجب سلب انگيزه پژوهشگر خواهد شد.
فاطمه کريمي با اشاره به لزوم حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان و در اختيار قرار دادن تسهيلات به آنان، تاکيد کرد: محققان و دانشگاه‌ها بايستي به سمت صنعت حرکت کنند.
آزيتا الله‌بخشي کارشناس پژوهشي دانشگاه علمي کاربردي واحد استان چهارمحال و بختياري نيز با اشاره به اينکه مراکز رشد نقش قابل توجهي در انجام پژوهش‌هاي کاربردي ايفا مي‌کند، بيان کرد: مرکز رشد دانشگاه علمي کاربردي استان در شهر بروجن پيشرفت مطلوبي داشته است.
وي افزود: اهميت پژوهش بايستي در جامعه مشخص شود و فراموش نشود که پژوهش زمينه ساز توسعه است.
الله‌بخشي با بيان اينکه علم به تنهايي ارزش ندارد، خاطرنشان کرد: بايد فضايي براي انتشار ايده‌ها فراهم شود و بايستي به اين باور رسيد که پژوهش در کنار توليد و آموزش قرار گيرد.
لازم است به منظور بهره‌برداري بهينه از توان پژوهشي در کشور، به پژوهشگران و استادان آگاه ميدان عمل داده شود و ناهمواري‌هاي موجود از سر راه برداشته شود.
همچنين ضروري است از پراکندگي طرح‌هاي پژوهشي و صرف هزينه‌هاي موازي ممانعت به عمل آورده و با تعيين اولويت‌هاي کاربردي به تشخيص استادان محقق، از انجام تحقيقات زودرس و خام پرهيز شود.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
آموزش‌های کوتاه‌مدت و دانشگاهی


 
دبیرخانه مشاغل خانگی
مسابقات فرهنگی

سامانه ها
اتوماسیون اداری (لینک 1)
اتوماسیون اداری (لینک 2)
آمار سایت
امروز
370
دیروز
854
هفته
11663
کل
313693
 
 
 
 
تمام حقوق برای :: جهاد دانشگاهی واحد چهار محال و بختیاری :: محفوظ است. تلفن تماس: 33380722  -  038   فاکس: 33380316  -  038