راه اندازی تعاونی چندمنظوره اعضای جهاد دانشگاهی استان

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۴ کد : ۱۷۷۶۹ عمومی تاپ خبر
در جلسه ای با حضور اعضای جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری، تعاونی چند منظوره اعضای جهاد دانشگاهی استان تشکیل شد.
راه اندازی تعاونی چندمنظوره اعضای جهاد دانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری، با حضور رئیس و اعضای جهاد دانشگاهی استان و نیز اعضای واحد در شهرستان‌ها به صورت مجازی، اولین جلسه تعاونی چند منظوره واحد با هدف ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون و تامین نیاز مسکن و...در راستای ارتقا و افزایش سهم و بهبود سطح رفاهی و معیشتی اعضا با رعایت قوانین و مقررات تشکیل و با رای اعضا، هیئت موسس و هیئت مدیره تعاونی انتخاب شدند.
در این جلسه شرایط و نوع تعاونی‌ها، قوانین و مقررات و نحوه تشکیل آن تشریح و با نظر اعضا، تعاونی به صورت یک تعاونی چند منظوره به تصویب رسید.
محمد رضا کیانی ، سودابه بنی مهدی، محمدرضا قلعه ، اصغر امیدی و مهدی رئیسی به عنوان هیئت موسس برای پیگیری امور مربوط به تشکیل و دریافت مجوزهای مربوط طبق آیین نامه با رای اعضا انتخاب شدند.


نظر شما :