دپارتمان زبان های خارجی

تعداد بازدید:۳۲۸۹

مکالمه زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان

ردیف

عنوان دوره آموزشی

طول دوره در هر ترم (ساعت )

شهریه سال 99(تومان)

1

Little Friends

40

175.000

2

First Friends 1

50

175.000

3

First Friends 2

50

175.000

4

First Friends 3

50

175.000

5

Family & Friends 1/A

44

175.000

6

Family & Friends 1/B

44

175.000

7

Family & Friends 2/A

44

175.000

8

Family & Friends 2/B

44

175.000

9

Family & Friends 3/A

44

175.000

10

Family & Friends 3/B

44

175.000

11

Family & Friends 4/A

44

175.000

12

Family & Friends 4/B

44

175.000

 

ردیف

عنوان دوره آموزشی

طول دوره در هر ترم (ساعت )

شهریه سال 99 (تومان)

1

Teen 2 Teen 1/A

40

185.000

2

Teen 2 Teen 1/B

40

185.000

3

Teen 2 Teen 2/A

40

185.000

4

Teen 2 Teen 2/B

40

185.000

5

Teen 2 Teen 3/A

40

185.000

6

Teen 2 Teen 3/B

40

185.000

7

Teen 2 Teen 4/A

40

185.000

8

Teen 2 Teen 4/B

40

185.000

 

 

 

 

 

 

 

مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره

 (ساعت )

مبلغ شهریه

(تومان)

1

مکالمه زبان انگلیسی (Fundamentals)

50

195.000

2

زبان انگلیسی ( Eight)

40

195.000

3

مکالمه زبان انگلیسی  ( Top Notch) 

50

210.000

4

مکالمه زبان انگلیسی (Summit)

50

245.000

5

زبان­های خارجی غیرانگلیسی(فرانسه،آلمانی،روسی،عربی)

40

300.000

6

دوره های تخصصی زبان انگلیسی (Writing و گرامر 1 و 2)

40

250.000

7

دوره های تخصصی زبان انگلیسی (T.T.C)

40

600.000

8

 

دوره های تخصصی زبان انگلیسی (آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم و اخبار)

 

40

 

300،000

9

دوره های تخصصی زبان انگلیسی (Free Discussion1,2)

40

240.000

10

دوره های تخصصی زبان انگلیسی

(فن ترجمه 1و2و3 وآیین نگارش مقالات ISI و Pronunciation)

 

30

 

240،000

11

دوره ها ی کوتاه آمادگی آزمون (IELTS- TOEFL)

60

600.000

 

12

First Certificate English Course(FCE 1,2,3)

Certificate of Advanced English Course(CAE 1,2,3)

Cambridge English: Proficiency(CPE 1.2.3.4)

 

40

 

285،000

13

آمادگی آزمون MSRT

80

620.000

14

504 واژه ضروری

40

250.000

15

English for Tourism (6 ترم)

40

210.000

16

خوشنویسی خط لاتین (Latin Calligraphy)

20

150.000

17

هزینه آزمون تعیین سطح دوره آموزشی مکالمه

-

8.000

18

هزینه آزمون تعیین سطح دوره های تخصصی

-

10،000