دپارتمان علوم کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۳۹۱

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

مهارت های عمومی

MICROSOFT WORD  

عمومی

0

30

30

120,000

2

 MICROSOFT EXCEL

عمومی

10:30

18:30 ق.ظ

30

120,000

3

  MICROSOFT POWERPOINT

عمومی

0

20

20

110,000

4

      MICROSOFT ACCESS (مقدماتی)

عمومی

10:30

17:30

28

120,000

5

       INTERNET

عمومی

3

20

23

120,000

6

ICDL 1

عمومی

-

-

32

180,000

7

ICDL 2

عمومی

-

-

98

350,000

8

اصول مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوترهای شخصی

تخصصی

15

15

30

240,000

9

سیستم عامل

سیستم عامل LINUX

تخصصی

0

40

40

370,000

10

 

برنامه‌نویسی به زبان ++ C (مقدماتی) 

تخصصی

8

22

30

230,000

11

برنامه نویسی به زبان ++VISUAL C

تخصصی

20

20

40

250,000

12

(مقدماتی)  C# .NET برنامه نویسی به زبان

تخصصی

18

22

40

260,000

13

(پیشرفته)  C# .NET برنامه نویسی به زبان

تخصصی

14

21

35

260,000

14

برنامه نویسی اندروید مقدماتی

تخصصی

1

39

40

290,000

15

برنامه نویسی اندروید پیشرفته

تخصصی

0

40

40

330,000

16

 SQL SERVER 2010 -2013

تخصصی

22

28

50

370,000

17

طراحی صفحات وب (مقدماتی)

عمومی

33

30

63

350,000

18

طراحی صفحات وب (پیشرفته)

تخصصی

20

20

40

300,000

19

مهارت های گرافیکی

 (مقدماتی) ADOBE PHOTOSHOP

عمومی

0

30

30

220,000

20

 (پیشرفته) ADOBE PHOTOSHOP

تخصصی

15

30

45

325,000

21

  3D STUDIO MAX  (مقدماتی)

تخصصی

0

40

40

290,000

22

  3D STUDIO MAX  (پیشرفته)

تخصصی

0

40

40

315,000

 

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

شبکه های کامپیوتری

CCNA

تخصصی

20

40

60

510,000

2

مهندسی شبکه میکروتیک MTCNA

تخصصی

15

25

40

420,000

3

مدیریت و پیکربندی شبکه‌های کامپیوتری با WIN  SERVER 2009

تخصصی

100

120

220

900,000

4

MCITP

Windows 7

تخصصی

20

52

72

370,000

5

Configuring Windows Server 2008

تخصصی

8

40

48

360,000

6

Configuring Windows Server 2008-Applications Infrastructure ApplicationsInfrastructure

تخصصی

10

44

54

370,000

7

Windows Server 2008 Network  Infrastructure

تخصصی

15

55

70

460,000

8

Windows Server 2008 Active Directory

تخصصی

10

44

54

370,000

9

Windows Server 2008 Enterprise Administrator

تخصصی

8

34

42

340,000

10

نرم افزار کاربردی

SPSS

تخصصی

0

37

37

390,000

11

MATLAB (عمومی)

تخصصی

5

25

30

250,000

12

نقشه کشی با AUTOCAD (مقدماتی)  

تخصصی

15:40

14:20

30

250,000

13

نقشه کشی با AUTOCAD  (پیشرفته)  

تخصصی

19:10

20:50

40

370,000

14

حسابداری با رایانه

عمومی

10

25

35

240,000