دپارتمان علوم پزشکی و سلامت

تعداد بازدید:۳۴۳۸

دوره های آموزشی کوتاه مدت علوم پزشکی و شهریه مصوب  سال 1399

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

آموزش های عمومی

تکنسین داروخانه (مقدماتی)

تخصصی

76

24

100

500,000

2

تکنسین داروخانه (پیشرفته)

تخصصی

90

40

130

720,000

3

مبانی و مفاهیم اولیه طب سنتی (طبیعت شناسی)

تخصصی

20

10

30

220,000

4

اصلاح سبک زندگی

تخصصی

30

0

30

220,000

5

آشنایی با گیاهان پر مصرف و مفردات غذایی

تخصصی

30

0

30

220,000

6

تغذیه در طب سنتی ایران

تخصصی

30

0

30

220,000

7

دستیار کنار دندانپزشک - مراکز شهرکرد

تخصصی

74

54

128

820,000

8

دستیار کنار دندانپزشک - مراکز شهرستانی

تخصصی

74

54

128

720,000

9

اصول عملکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی

تخصصی

122

98

220

2,400,000

10

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

تخصصی

18

14

32

240,000

11

سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تخصصی

20

0

20

330,000