دپارتمان گروه فرهنگ و هنر

تعداد بازدید:۱۴۱۷

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

هنرهای تجسمی

عکاسی عمومی (ترم اول)

تخصصی

35

45

80

380,000

2

عکاسی عمومی (ترم دوم)

تخصصی

40

60

100

420,000

3

عکاسی عمومی (ترم سوم)

تخصصی

25

25

50

270,000

4

عکاسی دیجیتال

تخصصی

33

43

64

360,000

5

فتوشاپ عکاسی

تخصصی

0

40

40

240,000

6

طراحی انیمیشن (ترم اول)

تخصصی

20

60

80

300,000

7

طراحی انیمیشن (ترم دوم)

تخصصی

10

70

80

300,000

8

طراحی انیمیشن (ترم سوم)

تخصصی

20

60

80

300,000

9

طراحی انیمیشن (ترم چهارم)

تخصصی

20

60

80

300,000

10

تولید انیمیشن (ترم اول)

تخصصی

40

60

100

350,000

11

تولید انیمیشن (ترم دوم)

تخصصی

30

30

60

350,000

12

تولید انیمیشن (ترم سوم)

تخصصی

50

30

80

350,000

13

تولید انیمیشن (ترم چهارم)

تخصصی

0

80

80

350,000

14

تدوین و ادیت فیلم و صدا با نرم افزار EDIUS

تخصصی

2

18

20

220,000

15

نقاشی عمومی (ترم اول)

تخصصی

10

30

40

240,000

16

نقاشی عمومی (ترم دوم)

تخصصی

9

31

40

240,000

17

نقاشی عمومی (ترم سوم)

تخصصی

10

30

40

240,000

18

نقاشی عمومی (ترم چهارم)

تخصصی

14

26

40

240,000

19

نقاشی روی شیشه (ویترای)

تخصصی

5

17

22

150,000

20

تکنیک های مختلف نقاشی

تخصصی

4

52

56

240,000

21

 الگوسازی و دوخت عمومی - ترم 1

تخصصی

20

20

40

200,000

22

 الگوسازی و دوخت عمومی - ترم 2

تخصصی

3

40

43

200,000

23

 الگوسازی و دوخت عمومی - ترم 3

تخصصی

20

20

40

200,000

24

 الگوسازی و دوخت عمومی - ترم 4

تخصصی

3

40

43

200,000

25

 الگوسازی و دوخت عمومی - ترم 5

تخصصی

20

20

40

250,000

26

 الگوسازی و دوخت عمومی - ترم 6

تخصصی

3

40

43

250,000

 

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

هنرهای نمایشی

داستان نویسی با قصص قرآنی

تخصصی

14

10

24

120,000

2

هنرهای کاربردی

دوخت چرم (مقدماتی)

تخصصی

10

20

30

150,000

3

دوخت چرم (پیشرفته)

تخصصی

10

20

30

200,000

4

دوخت چرم (تکمیلی)

تخصصی

10

20

30

200,000

5

معماری و شهرسازی

طراحی دکوراسیون داخلی

تخصصی

70

140

210

1,100,000

6

طراحی معماری و نقشه های اجرایی با نرم افزار REVIT

تخصصی

0

40

40

300,000

7

میراث فرهنگی

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

تخصصی

403

80

483

1,500,000

8

راهنمایان طبیعت گردی

تخصصی

0

285

285

1,100,000