دپارتمان گروه علوم انسانی

تعداد بازدید:۱۳۰۰

ردیف

عنوان دوره

 

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

مدیریت و اقتصاد

آموزش حرفه ای بورس (آشنایی با مفاهیم بورس)

تخصصی

13

13

26

300,000

2

آموزش حرفه ای بورس (تحلیل بنیادی)

تخصصی

12

12

24

450,000

3

آموزش حرفه ای بورس (تحلیل تکنیکال)

تخصصی

22

22

44

900,000

4

حسابداری حرفه ای - ترم 1 (حسابداری مالی 1 و 2 و 3)

تخصصی

96

48

144

500,000

5

حسابداری حرفه ای - ترم 2 (حسابداری مالیاتی و حسابداری با کامپیوتر و حسابداری صنعتی)

تخصصی

48

64

112

400,000

6

آیین نگارش و ویرایش

تخصصی

9

7

16

200,000

7

علوم اجتماعی، ارتباطات و ادبیات

فن بیان و سخنرانی

تخصصی

16

16

32

250,000

8

مقاله نویسی علمی (مقدماتی)

تخصصی

12:20

03:40

16

200,000

9

مقاله نویسی علمی (پیشرفته)

تخصصی

8

8

16

250,000

10

آشنایی با مهارت های زندگی

عمومی

96

24

120

400,000

11

علوم تربیتی و روانشناسی

مهارت های فرزند پروری

تخصصی

28

12

40

250,000

12

آموزش عملی مهارت های ارتباط بین شخصی

تخصصی

6

18

24

200,000

13

ارتباطات غیر کلامی - زبان بدن

تخصصی

6

4

10

120,000

14

تربیت معلم مدارس ابتدایی - مراکز شهرکرد

تخصصی

41

51

92

500,000

15

تربیت معلم مدارس ابتدایی - مراکز شهرستانی

تخصصی

41

51

92

450,000

16

آشنایی با ویژگی های اختلالات یادگیری و روش های درمانی

تخصصی

5

20

25

150,000

17

حقوق

آیین نگارش حقوقی

تخصصی

3

13

16

200,000