اخذ موافقت قطعی شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

۰۹ شهریور ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۰ کد : ۴۸۲۲۶ فرهنگی تاپ خبر
در چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مجوز قطعی تاسیس شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری صادر شد.
اخذ موافقت قطعی شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، در چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مجوز قطعی تاسیس شعبه سازمان دانشجویان ایران برای جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری صادر شد.
در متن این موافقت نامه آمده با عنایت به لزوم توسعه فعالیت های فرهنگی- دانشجویی جهاددانشگاهی به استناد ماده 12 اساسنامه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و مصوبه چهل و سومین جلسه شورای مرکزی  با شماره مجوز 599  موافقت قطعی تاسیس شعبه سازمان دانشجویان ایران به جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری اعطاء می گردد.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری معاونت فرهنگی سازمان دالنشجویان