مطالب مرتبط با کلید واژه " آموزش و پرورش "


آموزش نیروهای حق التدریس آموزش و پرورش

نکات مهم در خصوص دوره آموزشی مهارت افزایی نیروهای حق التدریس جدیدالورود اداره کل آموزش و پرورش در سال 99-1398: 1- تاکید می شود این دوره ها فقط برای نیروهای حق التدریس جدیدالورود به آموزش وپرورش درسال تحصیلی 99-98 اجرا می ...