جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند

۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۴ ۹

به مناسبت چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی و همزمان با 9 مرداد روز انتقال خون، رئیس و جمعی از اعضای جهاددانشگاهی استان با حضور در سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری خون خود را اهدا کردند.

جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند
جهادگران جهاد دانشگاهی استان خون خود را اهداء کردند