اختتامیه سومین دوره طرح داناب در چهارمحال و بختیاری۲۵

اختتامیه سومین دوره طرح داناب در چهارمحال و بختیاری

اختتامیه سومین دوره طرح داناب در چهارمحال و بختیاری

ششمین آزمون استخدامی در چهارمحال و بختیاری۳۹

ششمین آزمون استخدامی در چهارمحال و بختیاری

ششمین آزمون استخدامی با شرکت 4424 داوطلب در چهارمحال و بختیاری توسط جهاد...

اختتامیه گردهمایی معاونان فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی کشور۳۴

اختتامیه گردهمایی معاونان فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی کشور

هشتاد و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاد دانشگاهی با حضور رییس جهاد...

نخستین روز گردهمایی معاونان فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی کشور۳۵

نخستین روز گردهمایی معاونان فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی کشور

هشتاد و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای مراکز و سازمان‌های تخصصی و...

سفر رییس جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری۴۷

سفر رییس جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری

حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور امروز 12 تیر در سفر به شهرکرد پس از حضور...

میهمانان ایکنا در نمایشگاه قرآن چهارمحال و بختیاری۱۵

میهمانان ایکنا در نمایشگاه قرآن چهارمحال و بختیاری

غرفه خبرگزاری ایکنا در نمایشگاه قرآن چهارمحال و بختیاری میزبان شخصیت‌های...

کرسی تلاوت رضوی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد۱۹

کرسی تلاوت رضوی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری، کرسی تلاوت رضوی روز...

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری از جهاد دانشگاهی۲۲

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری از جهاد دانشگاهی

طهمورث الیاسی بختیاری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و...