برگزاری آزمون تسهیل‌گران اقتصادی - اجتماعی بنیاد برکت توسط جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲