ششمین آزمون استخدامی در چهارمحال و بختیاری

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۳۹

ششمین آزمون استخدامی با شرکت 4424 داوطلب در چهارمحال و بختیاری توسط جهاد دانشگاهی برگزار شد.