بازدید مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات آموزشی جهاد دانشگاهی کشور از جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱