سفر رییس جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۴۷

حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور امروز 12 تیر در سفر به شهرکرد پس از حضور در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری و دیدار با قربانعلی رئیسی، خیر شاخص استان، با رئیس مدیریت و برنامه ریزی استان، استاندار چهارمحال و بختیاری و نماینده ولی فقیه در استان دیدارهای جداگانه ای داشت و سپس در گردهمایی معاونین فرهنگی جهاد دانشگاهی حضور یافت.