هشتاد و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی کشور

۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۳۵

هشتاد و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی و روسای مراکز و سازمان‌های تخصصی و فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی سراسر کشور با حضور رئیس جهاد دانشگاهی در مجتمع رفاهی لاله شهرکرد برگزار شد. این گردهمایی 13 تیرماه به کار خود پایان می دهد.