اختتامیه گردهمایی معاونان فرهنگی مراکز جهاد دانشگاهی کشور

۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۳۴

هشتاد و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاد دانشگاهی با حضور رییس جهاد دانشگاهی، معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در شهرکرد به کار خود پایان داد.