آموزشی - آرشیو

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری برگزار شد
توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی؛

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

رئیس مرکز آزمون جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از برگزاری آزمون استخدامی شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی توسط جهاد دانشگاهی با رقابت ۵۱۲ نفر خبر داد.

ادامه مطلب