برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۰ ۱۲

به مناسبت 16 مرداد چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری، به میزبانی جهاددانشگاهی استان در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد.

در این برنامه، پیش از آغاز سخنان نماینده محترم فقیه در استان، رییس جهاددانشگاهی به تشریح فعالیت‌ها و خدمات جهاددانشگاهی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اشتغال و کارآفرینی در استان پرداخت.

برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی
برگزاری کلاس معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به میزبانی جهاددانشگاهی