سفر معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به چهارمحال و بختیاری

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۲

محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی کشور، در سفری یک روزه به چهارمحال و بختیاری با رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی استان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و معاونان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دیدار کرد.