مدیر دفتر حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۳۶۳

مدیر ادارۀ حوزه ریاست و روابط‌عمومی: سید مهدی عبا‌س‌پور
شماره تماس: 03833380312
دورنگار: 03833380316
ایمیل: Sec.cb@acecr.ac.ir

 

 

این مدیریت مستقیماً زیر نظر رئیس واحد فعالیت می‌کند و مسئولیت‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام امور مرتبط با ریاست را برعهده دارد.

برخی از وظایف:

- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آن‌ها.

- ابلاغ دستورات صادره مدیر مافوق به اشخاص مربوطه

- تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس واحد

- محافظت و نگهداری از کلیه اسناد و حفظ و نگهداری اطلاعات محرمانه

- گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام‌شده درخصوص موارد ارجاعی

- ثبت تماس‌های دریافتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق

- تماس با مراجعین، کارکنان و مدیران سایر واحدها

- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی

- تدوین گزارش‌های موردنیاز و ارائه به مدیر مافوق

- تنظیم پیش‌نویس نامه‌های صادره طبق دستور مدیر مافوق

- ثبت مراجعات حضوری ارباب و رجوع و ارائه گزارش به مدیر مافوق

- هماهنگی جهت ارسال مرسولات به افراد مشخص‌شده