مرکزآموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره ۵ شهرستان سامان

تعداد بازدید:۵۰۷۴

مدیر مرکز: گودرز مرادی

 تلفن تماس: 03833527464

آدرس مرکز : سامان، خیابان شهید جعفر زاده، میدان انقلاب، جنب بانک کشاورزی

 jchb_5                jahad_saman

 

مرکز آموزش‌های تخصصی شماره 5 شهرستان سامان با هدف ارتقای سطح دانش نظری و عملی فراگیران و کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف با تجهیزات و امکانات آموزشی مطابق با دستورالعمل استاندار‌دهای آموزشی مراکز آموزشی آغاز به کار کرد. این مرکز در راستای فراهم آوردن زمینه مناسب برای دسترسی آحاد جامعه به آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت در گروه های زبان های خارجی، فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، هنر،معماری و علوم انسانی، آموزش های مجازی، پزشکی و سلامت، کارآفرینی و اشتغال، کشاورزی و منابع طبیعی و آموزش کارکنان دولت در حال فعالیت می باشد و از برنامه های آینده این مرکز با توجه به نیازهای روز جامعه تدوین دوره های جدید می باشد.

سال فعالیت مرکز آموزش  جهادانشگاهی شهرستان سامان    تیرماه سال1395

مهمترین دوره ها: تکنسین داروخانه دستیار کنار دندانپزشک ، کمک های اولیه ، مربیان مهد های کودک ، مربیان مدارس ابتدایی، مهارت ها هفت گانه کامپیوتر ، مکالمه زبان انگلیسی تمام گروه سنی، تاب آوری اجتماعی روان شناختی، محاسبا ت ذهنی کودکان و نوجوانان (چرتکه) UCMAS، آموزش  خیاطی

مهمترین برنامه آینده  آموزش نوغان داری ، آموزش گلیم بافی ، دام پروری و پروار بندی گوسفندان  ، کشاورزی