حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲

ظهر چهارشنبه 14 اسفندماه 1398، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن حضور در خبرگزاری ایسنا، با رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری دیدار کرد