/چهل سال خودباوری با جهاد دانشگاهی/ تشریح عملکرد و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در جلسه معارف مدیران استان

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵

در آستانه 16 مرداد ماه، چهلمین سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی، رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری در جلسه هفتگی معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به تشریح دستاوردها و عملکرد جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری پرداخت.