مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در چهارمحال و بختیاری

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۹

مرحله استانی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان توسط جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با حضور 20 تیم برگزار شد.