نمایشگاه دستاوردهای مرکز نوآوری شتابدهی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱

رویداد دمودی و نمایشگاه دستاوردهای مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با حضور تعدادی از مدیران استانی مرتبط با این موضوع برگزار شد