بازدید رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

۰۲ آبان ۱۳۹۸ ۳۴