همکاری جهاد دانشگاهی و کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری در زمینه اشتغال و کارآفرینی

۱۰ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۲ کد : ۱۹۵۸۱ تاپ خبر تجاری سازی فناوری و اشتغال
در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی استان با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه اشتغال و کارآفرینی بررسی شد.
همکاری جهاد دانشگاهی و کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری در زمینه اشتغال و کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، یکشنبه هشتم تیرماه رییس جهاددانشگاهی به همراه مدیر و کارشناس شعبه سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان استان با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) ومعاون اشتغال وکارآفرینی آن نهاد دیدار کردند.

در این دیدار که با هدف معرفی ظرفیت‌های حوزه اشتغال وکارآفرینی جهاددانشگاهی استان و استفاده از این ظرفیتها در راستای ایجاد همکاریهای مشترک در زمینه کارآفرینی و اشتغال برگزار شد، رئیس جهاددانشگاهی استان به معرفی این نهاد و برنامههای صورت گرفته در حوزههای مختلف بخصوص اشتغال پرداخت و با اشاره به فعالیت‌های انجام شده کمیته امداد امام همینی(ره) درروش ایجاد وتوسعه اشتغال در سالهای اخیر، طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی به کارفرمایی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی را مکمل طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد دانست و اظهار کرد: جهاد دانشگاهی و مراکز مستقر در شهرستان‌ها آماده خدمات رسانی به افراد تحت پوشش آن نهاد در زمینه اشتغال وترویج فرهنگی کارآفرینی می‌باشند.

در ادامه این دیدار مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در جهاد دانشگاهی استان، دوره‌‌های آموزشی کوتاه مدت اشتغال محور و نیز نقش تسهیل‌گری، مشاوره و هدایت شغلی در جهاد دانشگاهی را قابل تقدیر دانست و بر ادامه همکاری این اداره کل با جهاد دانشگاهی استان در زمینه کارآفرینی و اشتغال تأکید کرد.

کلید واژه ها: ستفا سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری کمیته امداد