اجرای طرح ملی « سنجش دیدگاه مردم ایران در خصوص مصرف انرژی»

۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۹ کد : ۴۸۶۹۲ فرهنگی تاپ خبر
طرح ملی « سنجش دیدگاه مردم ایران در خصوص مصرف انرژی » به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه چهارمحال و بختیاری، همزمان با سراسر کشور انجام شد.
اجرای طرح ملی « سنجش دیدگاه مردم ایران در خصوص مصرف انرژی»

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، طرح ملی «سنجش دیدگاه مردم ایران در خصوص مصرف انرژی» با هدف بررسی دیدگاه های مردم ایران درباره آب و برق و استفاده از نتایج آن برای بهبود کیفیت خدمات آب و برق به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه چهارمحال و بختیاری، همزمان با سراسر کشور انجام گرفت. 
این طرح  به سفارش پژوهشگاه نیرو و توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد 1401 انجام شد و شعبه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای پرسشگری و جمع آوری اطلاعات تعداد 50 نمونه در سطح  شهرستان های شهرکرد و بروجن در این طرح همکاری نمود.
قابل ذکر است این طرح با انتخاب بلوک‌ها به روش نمونه‌گیری با احتمال‌های نابرابر یا نمونه‌گیری با احتمال‌های متناسب pps و به روش معروف «رائو- هارتلی- کوکران» یا به اختصار RHC انجام گرفت. در ادامه با استفاده از نقشه‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مربوط به بلوک‌های شهری سراسر کشور نمونه‌گیری از بلوک‌های شهری انجام شد که پس از تعیین بلوک‌های منتخب در سطح شهر، به منظور دستیابی به پاسخگویان به هر پرسشگر نقشه‌ بلوک مورد نظر تحویل داده شد.

text to speech icon

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری ایسپا افکارسنجی