تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاد دانشگاهی و اداره کل فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری به امضا رسید

۲۵ تیر ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۸ کد : ۵۹۵۹۴ آموزش و کارآفرینی تاپ خبر
به منظور فراهم آوردن بستر همکاری و توسعه فعالیتهای آموزشی مهارت محور و استفاده از ظرفیتها و امکانات متقابل در حوزه های مرتبط و همچنین کمک به توسعه آموزش های مهارت محور تفاهم نامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی استان با اداره کل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری امضا شد.
تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاد دانشگاهی و اداره کل فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری به امضا رسید

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری این تفاهم‌نامه به منظور فراهم آوردن بستر همکاری و توسعه فعالیتهای آموزشی مهارت محور و استفاده از ظرفیتها و امکانات متقابل در حوزه های مرتبط و همچنین کمک به توسعه آموزش های مهارت محور منعقد شده است.
برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و حرفه ای جهت جامعه هدف جهاد دانشگاهی در حوزه های مرتبط مورد نیاز با استفاده از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه،همکاری در توسعه راه اندازی کسب وکارهای مهارتی نوآورانه پایدار بر پایه پتانسیل های استان و کمک به ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی به واسطه ایجاد و ارتقاء شایستگی ها و مهارتهای شغلی براساس نتایج نیازسنجی آموزشی و شغلی در سطح جامعه هدف از موضوعات و اهداف دیگر این تفاهمنامه اعلام شده است.
در مراسم امضای این تفاهم نامه که سیروس رضایی، رئیس جهاد دانشگاهی و آقای علیرضا کریمزاده، مدیرکل  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری حضور داشتند بر تعامل و همکاری بیش از پیش این دو دستگاه آموزشی و تبادل تجربیات و هم افزایی جهاد دانشگاهی و اداره کل فنی و حرفه ای استان در راستای ارتقای شاخص‌های آموزشی و مهارت آموزی و پاسخگویی به نیازهای بازارکار استان تاکید شد.

کلید واژه ها: جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری انعقاد تفاهم نامه