اجرای طرح ملی « سنجش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش مردم نسبت به نشان استاندارد»

۱۴ آبان ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۵ کد : ۶۴۴۱۰ فرهنگی تاپ خبر
طرح ملی « سنجش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش مردم نسبت به نشان استاندارد» به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه چهارمحال و بختیاری، همزمان با سراسر کشور انجام شد.
اجرای طرح ملی « سنجش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش مردم نسبت به نشان استاندارد»

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، طرح ملی « سنجش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش مردم نسبت به نشان استاندارد» به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه چهارمحال و بختیاری، همزمان با سراسر کشور با هدف سنجش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش مردم نسبت به نشان استاندارد و ارائه راهکارهای بهبود، توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در مهر ماه 1402 به روش انتخاب نمونه با حضور پرسشگر در میدان و انتخاب پاسخگو از بین تمام افراد واجد شرایط پاسخگویی ( 15 سال) به بالا انجام شد که شعبه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای پرسشگری 338 نمونه و جمع آوری اطلاعات این مرکز را همراهی نمودند. 
شایان ذکر است پرسشنامه شامل مجموعه ای از سؤالات نگرش سنجی بود که در سه بخش آگاهی سنجی، رضایت سنجی و الگوهای رفتاری افراد را شامل می شود و لذا تمامی مستندات و اطلاعات این طرح محرمانه بوده و حق استفاده برای مرکز محفوظ می‌باشد.
 در ضمن طرح مربوط به شعبه مرکزی ایسپا بوده و شعبه استانی در اجرای پرسشگری همکاری داشته است.