سرپرست مرکز آموزش‌‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره سه شهرکرد منصوب شد

۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۵:۲۳ کد : ۶۸۷۰۳ آموزش و کارآفرینی
در حکمی سرپرست مرکز آموزش‌‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره سه شهرکرد منصوب شد
سرپرست مرکز آموزش‌‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره سه شهرکرد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، در حکمی از سوی سیروس رضایی رئیس جهاددانشگاهی استان، خانم الهام حق‌بین چوکامی به عنوان سرپرست مرکز آموزش‌‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره سه شهرکرد منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند شما و به پیشنهاد معاون آموزشی واحد، بدینوسیله سرکار عالی را به عنوان «سرپرست مرکز آموزش‌‌های تخصصی کوتاه‌مدت شماره سه شهرکرد»، منصوب می نمایم.

انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های واحد و تجارب ارزشمند حوزه آموزش جهاد دانشگاهی و تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه های اجرایی و بخش غیردولتی و نیازسنجی مستمر آموزشی؛ شاهد فعالیت‌های نوآورانه و رشد و ارتقای روزافزون آن مرکز باشیم.