طرح ملی «رضایت سنجی از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا» انجام شد

۲۰ تیر ۱۴۰۳ | ۱۱:۳۴ کد : ۷۳۴۲۰ فرهنگی تاپ خبر
طرح ملی «رضایت سنجی از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا» به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه چهارمحال و بختیاری، همزمان با سراسر کشور انجام شد.
طرح ملی «رضایت سنجی از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا» انجام شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری، طرح ملی «رضایت سنجی از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای اتکا» به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه چهارمحال و بختیاری، همزمان با سراسر کشور، توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در بهار1403 با تعداد 562 نمونه در دو بخش لوازم خانگی و سوپر مارکت با هدف شناخت نیازها، انتظارات، توقعات و در مجموع عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش رضایتمندی فروشگاه انجام شد که شعبه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای پرسشگری و جمع آوری اطلاعات این مرکز را همراهی نمودند.

در ضمن طرح مربوط به شعبه مرکزی ایسپا بوده و شعبه استانی در اجرای پرسشگری همکاری داشته است.