تجاری سازی فناوری و اشتغال

برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی در جهاد دانشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی در جهاد دانشگاهی

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان ثبت‌نام شده در رشته شغلی تولید و بسته‌بندی کشک و قارا، با حضور برند و حامی استانی طرح در جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

ادامه مطلب
دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در راستای اجرای فاز دوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با حضور مربی و حامی طرح برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان تولید مصنوعات نمدی
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان تولید مصنوعات نمدی

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح الگوی‌نوین توسعه مشاغل خانگی، کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان تولید مصنوعات نمدی توسط دبیرخانه طرح در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

ادامه مطلب
طرح‌ اشتغالزایی جهاد دانشگاهی گام بزرگی در زمینه مقابله با بیکاری است
استاندار چهارمحال و بختیاری :

طرح‌ اشتغالزایی جهاد دانشگاهی گام بزرگی در زمینه مقابله با بیکاری است

اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: آموزش دو هزار و ۴۰۰ نفر در طرح‌های اشتغالزایی جهاددانشگاهی گام بزرگی در زمینه مقابله با بیکاری در استان است.

ادامه مطلب