تجاری سازی فناوری و اشتغال

جهاد دانشگاهی با شبکه‌سازی اقدام به ایجاد اشتغال کرده است
استاندار چهارمحال و بختیاری:

جهاد دانشگاهی با شبکه‌سازی اقدام به ایجاد اشتغال کرده است

استاندار چهارمحال و بختیاری: جهاد دانشگاهی با شبکه‌سازی اقدام به ایجاد اشتغال کرده است استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد دانشگاهی در اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با شبکه‌سازی ، آموزش ، اتصال به بازار و بکارگیری پشتیبا‌ن‌ها اقدام به ایجاد اشتغال کرده است.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی در جهاد دانشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی در جهاد دانشگاهی

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان ثبت‌نام شده در رشته شغلی تولید و بسته‌بندی کشک و قارا، با حضور برند و حامی استانی طرح در جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

ادامه مطلب
دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در راستای اجرای فاز دوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با حضور مربی و حامی طرح برگزار شد.

ادامه مطلب