تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی؛ گامی مهم در رفع معضل بیکاری
سرپرست جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد:

طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی؛ گامی مهم در رفع معضل بیکاری

سرپرست جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با تشریح طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در استان، اظهار کرد: حمایت از راه‌اندازی مشاغل خانگی در قالب طرح‌هایی همچون طرح الگوی نوین توسعهمشاغل خانگی جهاد دانشگاهی، گام مهمی در رفع معضل بیکاری محسوب می‌شود.

ادامه مطلب
جهاد دانشگاهی با شبکه‌سازی اقدام به ایجاد اشتغال کرده است
استاندار چهارمحال و بختیاری:

جهاد دانشگاهی با شبکه‌سازی اقدام به ایجاد اشتغال کرده است

استاندار چهارمحال و بختیاری: جهاد دانشگاهی با شبکه‌سازی اقدام به ایجاد اشتغال کرده است استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد دانشگاهی در اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با شبکه‌سازی ، آموزش ، اتصال به بازار و بکارگیری پشتیبا‌ن‌ها اقدام به ایجاد اشتغال کرده است.

ادامه مطلب