تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی در جهاد دانشگاهی

برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان راه اندازی کسب و کار خانگی در جهاد دانشگاهی

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، کارگاه آموزشی و مشاوره عمومی ویژه متقاضیان ثبت‌نام شده در رشته شغلی تولید و بسته‌بندی کشک و قارا، با حضور برند و حامی استانی طرح در جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

ادامه مطلب