تجاری سازی فناوری و اشتغال

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در راستای اجرای فاز دوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با حضور مربی و حامی طرح برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان تولید مصنوعات نمدی
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان تولید مصنوعات نمدی

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح الگوی‌نوین توسعه مشاغل خانگی، کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان تولید مصنوعات نمدی توسط دبیرخانه طرح در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

ادامه مطلب
طرح‌ اشتغالزایی جهاد دانشگاهی گام بزرگی در زمینه مقابله با بیکاری است
استاندار چهارمحال و بختیاری :

طرح‌ اشتغالزایی جهاد دانشگاهی گام بزرگی در زمینه مقابله با بیکاری است

اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: آموزش دو هزار و ۴۰۰ نفر در طرح‌های اشتغالزایی جهاددانشگاهی گام بزرگی در زمینه مقابله با بیکاری در استان است.

ادامه مطلب
نخستین کارگاه آموزشی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

نخستین کارگاه آموزشی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان کشت وبسته‌بندی زعفران در راستای فاز دوم و سوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی توسط دبیرخانه طرح در جهاد دانشگاهی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

ادامه مطلب
نخستین کارگاه آموزشی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

نخستین کارگاه آموزشی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

کارگاه آموزش و مشاوره عمومی راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی ویژه متقاضیان کشت وبسته‌بندی زعفران در راستای فاز دوم و سوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی توسط دبیرخانه طرح در جهاد دانشگاهی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

ادامه مطلب
انتصاب مدیر جدید طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی چهارمحال وبختیاری

انتصاب مدیر جدید طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی چهارمحال وبختیاری

طی حکمی از سوی محمدصادق بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان(ستفا)، سیروس رضایی، سرپرست جهاد دانشگاهی استان به عنوان مدیر جدید طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی استان چهارمحال وبختیاری منصوب شد.

ادامه مطلب