فرهنگی - آرشیو

کتاب « تحولات تاریخی قفقاز از آغاز ورود اسلام تا پایان دوره ایلخانان» منتشر شد

کتاب « تحولات تاریخی قفقاز از آغاز ورود اسلام تا پایان دوره ایلخانان» منتشر شد

کتاب « تحولات تاریخی قفقاز از آغاز ورود اسلام تا پایان دوره ایلخانان » به قلم آقای محمدرضا کیوانی دکترای تاریخ اسلام تالیف و به همت شعبه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری وارد بازار نشر شد.

ادامه مطلب
کتاب « مجموعه پرسش نامه های روان شناختی» وارد بازار نشر شد

کتاب « مجموعه پرسش نامه های روان شناختی» وارد بازار نشر شد

کتاب «مجموعه پرسش نامه های روان شناختی » به قلم دکتر کریم سواری عضو هیئت علمی گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور خوزستان و به همت شعبه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری منتشر شد.

ادامه مطلب