فرهنگی - آرشیو

آغاز دومین دوره طرح دانشجو متدبر قرآن همزمان با ۵ استان دیگر کشور توسط جهاددانشگاهی استان

آغاز دومین دوره طرح دانشجو متدبر قرآن همزمان با ۵ استان دیگر کشور توسط جهاددانشگاهی استان

دومین دوره طرح هماهنگ دانشجو متدبر قرآن با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری و سازمان قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی کشور، همزمان با پنج استان دیگر آغاز شد.

ادامه مطلب