فرهنگی - آرشیو

اردوی فرهنگی ، تفریحی «نشاط و همدلی» ویژه بانوان همکار در جهاددانشگاهی استان برگزار شد

اردوی فرهنگی ، تفریحی «نشاط و همدلی» ویژه بانوان همکار در جهاددانشگاهی استان برگزار شد

با هدف افزایش روحیه، شادابی و نشاط بانوان جهادگر جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری اردوی یک روزه فرهنگی، تفریحی، ورزشی ویژه همکاران خانم جهاددانشگاهی استان برگزار شد

ادامه مطلب