فرهنگی - آرشیو

بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از ایکنا

بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از ایکنا

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال‌وبختیاری گفت: باید باور داشته باشیم که در فضای فرهنگی اصل مسئله، مسئله روایت‌هاست که رسانه ابزار این روایت است و روایتی که غلبه گفتمانی داشته باشد و ذهن و افکار عمومی را به سمت خود بیاورد، روایت برتر خواهد بود

ادامه مطلب