فرهنگی - آرشیو

کتاب « راهنمای قارچ خوراکی» منتشر شد

کتاب « راهنمای قارچ خوراکی» منتشر شد

کتاب « راهنمای قارچ خوراکی» به تألیف مارک دن اودن و توسط دکتر گل نوش بنی طالبی و دکتر صاحب سودائی مشائی ترجمه و به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری وارد بازار نشر شد.

ادامه مطلب